Witamy w sklepie internetowym AWATAR.PL

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem twoich danych osobowych jest: Aneta Stryszawska, ul. Bonarka 11 30-415 Kraków

2. Celem zbierania danych jest:

- prowadzenie procesu sprzedaży

- realizacja zadań związanych z udzielaniem informacji klientom o możliwościach świadczenia usług

- realizacja zadań zleconych przez klientów

- rozliczanie należności.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ewentualne wnioski/oświadczenia w zakresie żądania wykonania praw osób, których dane dotyczą należy przesyłać

na adres: Aneta Stryszawska, ul. Bonarka 11 30-415 Kraków z dopiskiem „RODO”,

lub

pocztą elektroniczną na adres: sklep@awatar.pl z tematem „RODO”,

lub

składać osobiście w formie pisemnej w siedzibie firmy.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonie umowy/usługi.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych w uzasadnionych przypadkach może przekazać Twoje dane firmom kurierskim/spedycyjnym w celu prawidłowego dostarczenia przedmiotu zamówienia.

7. Dane osobowe związane z dokumentacją ofertową będą przechowywane przez okres dwóch lat, dane osobowe związane z wzajemnymi rozliczeniami będą przechowywane przez okres pięciu lat od początku roku następującego, w którym została wykonana korespondencja ofertowa lub zawarta transakcja handlowa.